مقررات قرارداد برای : کنسلی پرواز
تهران - استانبول

مسیر تهران به استانبول

کنسلی 3روز قبل از پرواز با کسر جریمه 30% از مبلغ بلیط هرنفر امکان پذیر میباشد.

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
تهران - تفلیس

مسیر تهران به تفلیس

کنسلی 3روز قبل از پرواز با کسر جریمه 30% از مبلغ بلیط هرنفر امکان پذیر میباشد.

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
استانبول - تهران

مسیر استانبول به تهران

کنسلي 3روز قبل از پرواز با کسر جريمه 30% از مبلغ بليط هرنفر امکان پذير ميباشد.

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
تفلیس - تهران

مسیر تفلیس به تهران

کنسلي 1روز قبل از پرواز با کسر جريمه 70% از مبلغ بليط هرنفر امکان پذير ميباشد.

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3

همین الان

تور خودتو بساز

tour and package

تورهای اسپاد پرواز آریا

با کلیک کردن بروی جزییات تور سایر امکانات ، اطلاعات هتل ها ، پروازها و سایر اطلاعات تور را مشاهده کنید

اسپیناس پرواز

روسیه


اسپیناس پرواز

دبی


اسپیناس پرواز

ترکیه